لینکدین؛ معرفی بخش­های کلی این شبکه بزرگ – صفر تا ده (بخش اول)