بایگانی‌های استوری اینستاگرام | مدیریت شبکه‌های اجتماعی

استوری اینستاگرام

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

آیا استوری اینستاگرام هنوز هم کاربرد دارد؟

قابلیت های استوری اینستاگرام همیشه به روز می شود. تعامل در استوری ارزش خیلی بیشتری نسبت به پست دارد. به نظر نمی آید که استوری بخواهد جای خود را به ویژگی دیگری بدهد. چرا؟ پاسخ به این سوال در این مقاله داده شده است.