تولید خبر از رویدادها و کسب وکارهای شما

مراقب اخبار کسب و کارتان باشید! تهیه و نشر اخبار مربوط به رویدادها و کسب و کار شما، از جمله دیگر خدماتی است که آوات­ هوم ارائه می­دهد. در واقع اینکه اطلاع ­رسانی و خبرهای مربوط به رویدادها و کسب و کار شما چطور و با چه بیانی در اختیار مخاطب قرار گیرد، خود محتوایی قابل تامل و ارزشمند است که نباید از آن غافل شد.